41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śmiłowskiego 15

tel.: (032) 766 00 00, (032) 766 00 03, fax: (032) 766 01 04, E-mail: mpgkim@mpgkim.com.pl

Wiadomości

Utworzono: 25-10-2016 08:12

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przypadającym w dniu 1 listopada 2016r.(wtorek) Świętem Wszystkich Świętych odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i surowców wtórnych przypadający na ten dzień nastąpi 2 listopada 2016r. (środa) natomiast odbiór odpadów przypadający na piątek 11 listopada 2016r. (Święto Niepodległości) nastąpi w sobotę 12 listopada 2016r.

Pozostałe terminy odbioru odpadów  pozostają bez zmian.

Za wszelkie powstałe niedogodności i utrudnienia przepraszamy, jednocześnie prosimy o umożliwienie dostępu (dojazdu) do pojemników  na terenach osiedlowych oraz wystawienie przed posesję pojemników w zabudowie jednorodzinnej.

Utworzono: 27-07-2016 07:56

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic Śląskich!

Na stronie umieszczono nowe harmonogramy dotyczące: wywozu surowców wtórnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów ulegających biodegradacji oraz informacje na temat mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

 

Harmonogram odbioru surowców wtórnych

 

Odpady wielkogabarytowe

 

Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Odpady ulegające biodegradacji

Utworzono: 22-07-2016 10:56
W imieniu "Ciepłowni Siemianowice" Sp. z o.o. pragniemy poinformować, że w dniach od 24.07.2016r. do 07.08.2016r. w godzinach od 8:00 do 16:00 może wystąpić czasowe obniżenie parametrów czynnika grzewczego na potrzeby ciepłej wody w nieruchomościach zlokalizowanych w dawnej dzielnicy "Huta Laura" oraz w Centrum. Jest to związane z wykonaniem niezbędnych prac konserwacyjno - remontowych przed nowym sezonem grzewczym w źródle ciepłowniczym. Za zaistniałą sytuację najmocniej przepraszamy.
Utworzono: 21-06-2016 11:57

MPGKiM Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich Zakład Oczyszczania Miasta jako wykonawca usługi w zakresie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie informuje uprzejmie, że odbiór odpadów zmieszanych w miesiącu lipcu 2016r. będzie wykonywany według obecnie obowiązującego harmonogramu. Odbiór pozostałych odpadów odbędzie się według poniższych harmonogramów:

 

Harmonogram odbioru surowców wtórnych

Odpady wielkogabarytowe

Odpady ulegające biodegradacji

Mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Utworzono: 21-06-2016 11:34

Uprzejmie informujemy, że w wyniku reorganizacji rejonów wywozowych odbiór odpadów zmieszanych z ulic: Chrobrego, Ogińskiego, Drzymały, Morcinka, Prusa i Broniewskiego wykonywany będzie od dnia 24 czerwca 2016r. w każdy PIĄTEK.

Prosimy o wystawienie pojemników wyjątkowo w dniu 21 czerwca 2016r. (wtorek) oraz w dniu 24 czerwca 2016r. (piątek).

Copyright © 2012 Webpro Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone